logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      minus SP nr 1 w Bogatyni
         minus Status prawny
            minus Prawo wewnętrzne
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Rejestry, ewidencje, archiwa danych
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Ogłoszenia
         plus Struktura organizacyjna
         plus Sprawozdania finansowe
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Spis dokumentów:
1. Prawo wewnętrzne

Status prawny - gminna jednostka organizacyjna prowadząca gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej:

 • Organem prowadzącym Szkołę jest Gminy Bogatynia.
 • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni im. Emilii Plater działa na podstawie:

 • Uchwały Nr 65/94 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.12.1994r. w sprawie reorganizacji oświaty samorządowej na terenie miasta i gminy Bogatynia).
 • Uchwały Nr XLV/412/97 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 18.06.1997r. w sprawie określenia granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych Nr 1,Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Bogatyni.
 • Uchwały Nr VIII/56/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12.03.1994r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Bogatynia planu sieci szkół publicznych; szkół podstawowych; gimnazjów oraz granic ich obwodów.
 • Uchwały Nr IX/67/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.03.1999r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni.
 • Organizację szkoły reguluje statut szkoły, zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy arkuszem organizacji pracy szkoły.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r. ze zmianami).
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Zarządzeń Kuratora.
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 • Planu rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni,

Załączniki do pobrania: 2010-02-15 13:46:05 - Statut 23.11.2009 (250.68 kB)
2010-02-15 13:47:03 - Program Profilaktyki (91.57 kB)
2010-02-15 14:03:55 - Program wychowawczy (116.42 kB)
2010-02-15 14:04:45 - Wewnątrzszkolny System Oceniania (160.75 kB)

Ilość odwiedzin: 31408
Nazwa dokumentu: Status prawny
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Dudek
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Fularz
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Dudek
Data wytworzenia informacji: 2005-02-03 19:00:19
Data udostępnienia informacji: 2005-02-03 19:00:19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-17 13:37:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner