logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      minus Przetargi i zamówienia
         minus Aktualne
         minus Archiwum przetargów
            minus Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bogatyni przy ul. Matejki
            minus Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów
            minus Przetarg nieograniczony - pojazdy marki LUBLIN
            minus Przetarg - Pojazd specjalny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
            minus Przetarg - Pojazd specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
            minus Wynik - Pojazd specjalny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
            minus Przetarg nieograniczony - MERCEDES-BENZ SPRINTER
            minus Wynik przetargu - MERCEDES-BENZ SPRINTER
            minus Przetarg nieograniczony - "Wykonanie przeglądów okresowych rocznych..."
            minus Unieważnienie przetargu - "Wykonanie przeglądów okresowych rocznych..."
         plus Wyłonienie wykonawcy
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni
ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 59-920 Bogatynia
Ogłaszają
                   Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż :
 
  1. Pojazdu marki LUBLIN nr rejestracyjny DZG 74 GT
                  cena wywoławcza brutto : 10.400,00 PLN
Dane techniczne pojazdu:
- pojazd marki LUBLIN 3 typ: 524
- wskazania licznika : 112 352 km
- dopuszczalna masa całkowita : 3 490 kg
- rodzaj pojazdu ; ciężarowy - furgon
- rok produkcji : 2005
- data pierwszej rejestracji 17-05-2005
 
Opis stanu technicznego pojazdu:
Pojazd będący w eksploatacji bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych, zużycie zespołów i podzespołów proporcjonalnie do okresu eksploatacji i przebiegu pojazdu. Sprawny techniczny.
 
  1. Pojazdu marki LUBLIN nr rejestracyjny DZG 75 GT
                    cena wywoławcza brutto : 9.850,00 PLN
Dane techniczne pojazdu:
- pojazd marki LUBLIN 3 typ: 524
- wskazania licznika : 93 352 km
- dopuszczalna masa całkowita : 3 490 kg
- rodzaj pojazdu ; ciężarowy - furgon
- rok produkcji : 2005
- data pierwszej rejestracji 17-05-2005
 
Opis stanu technicznego pojazdu:
Pojazd będący w eksploatacji bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych, zużycie zespołów i podzespołów proporcjonalnie do okresu eksploatacji i przebiegu pojazdu. Sprawny techniczny.
 
Procedura przebiegu przetargu :
  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie BWiO w Bogatyni ul. II Armii Wojska Polskiego 20 /pokój 211/ w dniu 5 października 2012 r. o godzinie 1000.
  2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej konkretnego środka transportu należy wpłacić na konto BZ WBK S.A. I O/Bogatynia 04 1090 1971 0000 0005 2401 0090 lub w kasie Spółki do godziny 930 w dniu przetargu. Wadium nie podlega oprocentowaniu.                                                     
Zastrzeżenia:
1.     Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej,
2.     Wadium uczestników licytacji, którzy nie stali się nabywcami w wyniku licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji,
3.     Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy,
4.     Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu, bądź jego przedmiotu można uzyskać telefonicznie pod numerem 075 77 42 106 wew. 119, 605 855 822 lub w siedzibie Spółki pokój 211. Pojazd można oglądać w dni robocze w godzinach 800 - 1430.
 
Ofertę należy złożyć do 5 października 2012 r. do godz.9.00 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta na zakup pojazdu marki LUBLIN DZG …….. Nie otwierać przed 5 października 2012 r. godz. 10.00”
 

 

Ilość odwiedzin: 9146
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony - pojazdy marki LUBLIN
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Jaworska-Fiedeń
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Jaworska-Fiedeń
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Janik
Data wytworzenia informacji: 2012-10-01 08:11:26
Data udostępnienia informacji: 2012-10-01 08:11:26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-24 13:42:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner