logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Sprawozdawczość
         minus Zamówienia Publiczne
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Ø       ewidencja druków ścisłego zarachowania

Ø       ewidencja środków trwałych

Ø       ewidencja przedmiotów nietrwałych

Ø       ewidencja rozchodów z magazynu żywnościowego i gospodarczego

Ø       ewidencja umów zleceń

Ø       ewidencja delegacji służbowych  

Ø       ewidencja wyposażenia pracownika

Ø       ewidencja zwolnień lekarskich

Ø       ewidencja czasu pracy pracownika

Ø       ewidencja badań okresowych pracowników

Ø       ewidencja szkoleń bhp i p.poż.,

Ø       ewidencja naliczeń opłaty stałej i odpłat za wyżywienie dzieci

Ø       ewidencja deklaracji ZUS

Ø       ewidencja protokołów kontrolnych

Ø       rejestr wydanych zaświadczeń z odbytych szkoleń bhp i p.poż.,

Ø       rejestr zachorowań na choroby zawodowe

Ø       rejestr wypadków

Ø       rejestr pism przychodzących i wychodzących

Ø       rejestr pracowników

Ø       rejestr wychowanków

Ø       rejestr udzielonych urlopów wychowawczych

Ø       rejestr urlopów dla poratowania zdrowia (nauczycieli)

Ø       rejestr urlopów macierzyńskich

Ø       rejestr zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych,

Ø       rejestr nagród jubileuszowych

Ilość odwiedzin: 10036
Nazwa dokumentu: Archiwa danych
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Jurewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Jurewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-16 09:55:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:55:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-29 10:06:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner