logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Ewidencję akt składnicy akt stanowią: 1.1. spisy zdawczo - odbiorcze akt / załącznik Nr 1/, 1.2. wykaz spisów zdawczo - odbiorczych /załącznik Nr 2/, 1.3. karty udostępniania akt /załącznik Nr 3 /, 1.4. protokół dokumentacji niearchiwalnej aktowe przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie /załącznik Nr 4/, 1.5. spis dokumentacji niearchiwalnej aktowej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie /załącznik Nr 5 l. 1.6. spis dokumentacji niearchiwalnej technicznej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie /załącznik Nr 6 l. 2. Spisy zdawczo – odbiorcze (zał. nr 1) otrzymane z poszczególnych stanowisk pracy rejestruje się w wykazie spisów zdawczo – odbiorczych (zał. nr 2) w kolejności ich wpływu do składnicy akt i nadaje się im numery kolejne z tego wykazu. 3. Składnica akt prowadzi dwa zbiory spisów zdawczo - odbiorczych: 3.1. zbiór I tworzą pierwsze egzemplarze /oryginały/ spisów zdawczo – odbiorczych (zał. nr 1) ułożone w/g kolejności numerów porządkowych, pod którymi zostały zarejestrowane w wykazie spisów zdawczo - odbiorczych, 3.2. zbiór II tworzą drugie egzemplarze /kopie/ spisów zdawczo - odbiorczych(zał. nr 1) przechowywane w teczkach założonych oddzielnie dla poszczególnych stanowisk pracy. Zbiór ten służy do udostępniania akt. 4. Akta układa się na półkach: 4.1. poziomo /system biblioteczny/, od lewej ku prawej stronie lub 4.2. pionowo - teczka na teczce, od dołu do góry. 5. Przed umieszczeniem akt na półkach należy każdą teczkę aktową oznaczyć sygnaturą archiwalną, składającą się z numeru spisu zdawczo - odbiorczego łamanego przez numer pozycji w spisie. 6. Po ułożeniu teczek na regałach należy odnotować w rubryce 7 spisu zdawczo - odbiorczego (zał. nr 1) numer regału oraz numer półki, na której umieszczono akta. 7. Akta kat. B 25 oraz B 50 należy przechowywać na oddzielnie wydzielonych półkach.

Nazwa dokumentu: Archiwa danych
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 14:33:30

Wersja do wydruku...

corner   corner