logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      minus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
         minus przedmiot działalności i kompetencje
         minus status prawny
         minus struktura organizacyjna
         minus struktura własnościowa
         minus majątek
         minus załatwianie spraw
         minus archiwa danych
         minus redakcja biuletynu
         minus Statut Szkoły
         minus Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
         minus Sprawozdania finansowe za rok 2019
         minus Sprawozdania finansowe za 2020 r.
         plus Zarządzenia
         plus Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut szkoły.

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez nowatorski proces nauczania, 
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
  • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
  • organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych;
  • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
  • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum;
  • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
  • realizowanie programu wychowawczego gimnazjum;
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
  • zorganizowanie zajęć w centrum edukacyjnym;
  • umożliwienie spożywania posiłków;
  • system zapomóg i stypendiów;
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
  • prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej;
  • złamanie barier architektonicznych.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bogatyni oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

Nazwa dokumentu: przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: PG nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawicz
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Hałas, dyrektor
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Sawicz
Data wytworzenia informacji: 2007-09-04 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-09-05 11:41:50
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-04 10:11:01

Wersja do wydruku...

corner   corner