logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus PSP w Opolnie Zdroju
      plus ZSPiG w Porajowie
      minus PG nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
         minus status prawny
         minus przedmiot działalności i kompetencje
         minus struktura organizacyjna
         minus struktura własnościowa
         minus majątek
         minus załatwianie spraw
         minus archiwa danych
         minus redakcja biuletynu
         plus tablica ogłoszeń
      plus SP w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


  1. Zabudowana działka gruntu położona w Bogatyni przy ulicy Chopina 15, stanowiąca własność Gminy Bogatynia, oznaczona numerem 25/5 (AM 18 obr. II Bogatynia) o powierzchni zabudowy 1210 m2, powierzchni użytkowej 3525 m2 i kubaturze 14110 m3.

     

  2. Budynek, w którym mieście się Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni o wartości 279926,75 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć zł siedemdziesiąt pięć gr).

: majątek
: PG nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
: Maria Sawicz
: Iwona Hałas, dyrektor
: Maria Sawicz
: 2007-09-04 10:58:41
: 2007-09-25 10:00:00
: 2009-02-04 10:15:46

...

corner   corner