logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień rejestracji tj. na dzień 23 grudnia 1996 r. wynosił 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych). 


Aktualnie kapitał Spółki wynosi:
- kapitał zakładowy:
   79.089.182,00 zł. (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i  dzieli się na 79.089.182 akcji imiennych o wartości 1 (jeden) złotych każda.
- kapitał wpłacony:
 
 79.089.182,00 zł. (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote)

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały i fundusze rezerwowe - zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Spółka poza kapitałem zakładowym tworzy kapitał zapasowy z odpisów z zysku do podziału oraz z różnicy uzyskanej przy dalszych emisjach akcji pomiędzy ceną emisyjna akcji a ich ceną nominalną. Odpis na ten kapitał, zgodnie z art. 12 ust. 1 Statutu Spółki nie może być mniejszy niż 10% zysku do podziału. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wystąpic w związku z działalnością Spółki.

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Urząd Miasta i Gminy Bogatynia (100% akcji).

Nazwa dokumentu: Majątek
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Zofia Janukowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Górski - Prezes Zarządu
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Janik
Data wytworzenia informacji: 2012-02-20 07:55:00
Data udostępnienia informacji: 2012-02-20 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-09 13:26:30

Wersja do wydruku...

corner   corner