logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      minus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Sruktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Statut szkoły
         minus Archiwa danych
         minus Redakcja
         minus Infomację dot. wydania duplikatu dokumentów
         minus Pozostałe informacje
         plus Sprawozdania finansowe
         plus Zarządzenia
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

Szkoła:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
  • Umożliwia rozwój talentów uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów.
  • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

Osoba, która wytworzyła informację: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
Osoba, która wprowadzała dane: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
Data wytworzenia informacji: 2005-02-05 15:14:05
Data udostępnienia informacji: 2005-02-05 15:14:05
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-05 15:42:20

Wersja do wydruku...

corner   corner