logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      minus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Sruktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Statut szkoły
         minus Archiwa danych
         minus Redakcja
         minus Infomację dot. wydania duplikatu dokumentów
         minus Pozostałe informacje
         plus Sprawozdania finansowe
         plus Zarządzenia
         minus Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1120) szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty (zniszczenia) oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

W  celu wystawienia duplikatu - należy złożyć:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (do pobrania w sekretariacie).
  2. Podanie do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu świadectwa powinno zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), adres do korespondencji, numer tel. oraz szczegółowy opis sprawy. Ważny jest również rok ukończenia nauki. Na końcu podania musi znajdować się dopisek: „oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa” oraz czytelny podpis osoby zainteresowanej.

3.   Aktualne podpisane zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej)

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły,  duplikat świadectwa wydaje się nie później niż w terminie  do 10 dni roboczych.

Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub  na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.

Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111.) opłaty wynoszą:

- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 złotych,
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych.

Powyższe opłaty należy wnosić w sekretariacie szkoły.
 

Ilość odwiedzin: 10174
Nazwa dokumentu: Infomację dot. wydania duplikatu dokumentów
Podmiot udostępniający: SP w Działoszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Bembnowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalik
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Bembnowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 11:14:42
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 11:14:42
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-29 09:27:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner