logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
         minus przedmiot działalności i kompetencje
         minus status prawny
         minus struktura organizacyjna
         minus struktura własnościowa
         minus majątek
         minus załatwianie spraw
         minus archiwa danych
         minus redakcja biuletynu
         minus Statut Szkoły
         plus SPRAWOZDANIA
         plus Zarządzenia
         plus Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 14 ust.1-2 ustawy prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.( (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z 19.06.2019 r.) ) oraz statut szkoły.

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez nowatorski proces nauczania,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
  • zajęcia z doradztwa zawodowego;
  • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
  • organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych;
  • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku ucznia poprzez:
  • zapewnienie odpowiedniej bazy;
  • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
  • realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne a w szczególności:
  • organizowanie zajęć i warsztatów profilaktycznych
  • umożliwienie spożywania posiłków;
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
  • prowadzenie zajęć specjalistycznych;
  • opiekę świetlicy.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

Ilość odwiedzin: 10824
Nazwa dokumentu: przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: SP 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Medycka
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Medycka, dyrektor
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Medycka
Data wytworzenia informacji: 2007-09-04 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-09-05 11:41:50
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-26 08:56:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner