logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr1
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnosciowa
         minus Majatek
         minus Statut
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona danych osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Regulaminy
         minus Strona internetowa
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Archiwa danych
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


1. Publiczne Przedszkole Nr 1 jest jednostką organizacyjną, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

1) oświatowego;

2) powszechnie obowiązującego;

3) przejętego w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;

4) wewnatrzprzedszkolnego.

2. Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

3. Dyrektor przedszkola pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  Kieruje pracą przedszkola.  Realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników przedszkola .

4. Pracownicy zatrudnieni w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Pracownik zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

6. W przedszkolu wydziela się samodzielne stanowiska pracy:

1). Główna księgowa,

2). Samodzielny referent.

3). Nauczyciele.

7. . Funkcjonowanie pracowników na samodzielnych stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 8.. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie Organizacyjnym i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na: 1) wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw;

2) udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań;

3) przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań.

9. W  Przedszkolu Publicznym nr1 w Porajowie tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

10. W przedszkolu wydziela się stanowiska pracy:

1) intendenta

2) pomocy nauczyciela 

3) kucharki

4) pomocy kuchennej

 5)  woźnej

11. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bogatynia

12. Publiczne Przedszkole Nr 1 jest jednostką budżetową , której gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości ( tj Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r.  poz.885 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania: 2020-10-08 10:25:42 - Schemat organizacyjny PP nr 1 (100.48 kB)

Ilość odwiedzin: 17785
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Irena Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-10-21 12:57:00
Data udostępnienia informacji: 2019-10-21 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 10:25:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner