logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   plus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
   minus Bogatyński Ośrodek Kultury
      minus Status prawny i podstawa prawna
      minus Statut
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja
      minus Przedmiot działania i kompetencje
      minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
      minus Majątek
      minus Kontakt
      minus Organizacja
      minus Ochrona Danych Osobowych
      minus Załatwianie spraw
      minus Wykaz cen i opłat
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura własnościowa
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 - interesantów osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania, przyjmuje Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni przy ulicy Żołnierzy II AWP 1;

2. Pisma, skargi, wnioski, podania interesanci mogą składać w sekretariat Bogatyńskiego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. Żołnierzy II AWP 1 59-920 Bogatynia lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bokbogatynia.pl

4. Szczegółowych informacji dotyczących załatwienia sprawy udziela pracownik sekretariatu BOK.

5. Wszystkie sprawy rozpatrywane są z zachowaniem terminów, według stopnia ważności i kolejności ich wpływu.

6. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
(Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku Nr 5, poz. 46).

7. O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowi Instrukcja kancelaryjna Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wprowadzona Zarządzeniem nr 10/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.


 

Ilość odwiedzin: 6947
Nazwa dokumentu: Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Gąsiorowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Mazowiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Gąsiorowska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-26 10:30:52
Data udostępnienia informacji: 2021-02-26 10:30:52
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-25 14:22:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner