logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   plus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
   minus Bogatyński Ośrodek Kultury
      minus Status prawny i podstawa prawna
      minus Statut
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja
      minus Przedmiot działania i kompetencje
      minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
      minus Majątek
      minus Kontakt
      minus Organizacja
      minus Ochrona Danych Osobowych
      minus Załatwianie spraw
      minus Wykaz cen i opłat
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura własnościowa
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organy i osoby sprawujące funkcje w BOK i ich kompetencje:
1. Dyrektor Marcin Woroniecki
tel. +48 75 773 25 22 - sekretariat ul. Żołnierzy II AWP 1 w Bogatyni

Zgodnie z §11 Statutu:
1. BOK kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z zachowaniem zasad  określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.

Bogatyński Ośrodek Kultury, zwany dalej BOK, jest samorządową instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
BOK swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy Bogatynia.
Podstawowym celem BOK jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie Kultury.

W skład Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wchodzą:
1) Ośrodek Kultury położony w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1, nr tel. +48 75 773 25 22

2) Dom Kultury położony w Bogatyni os. Zatonie przy ul. Ogrodowej 2, nr tel. +48 75 778 45 41

Załączone dokumenty:
1. Zarządzenie nr 2/2023 z 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego BOK z 1 stycznia 2022 r. w związku
z wprowadzeniem niowego stanowiska pracy i zmianą zakresu podporządkowania.

2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2023 z 1 lutego 2023 r.Schemat organizacyjny BOK.
3. Zarządzenie nr 3/2023 z 1 lutego 2023 r. w sprawie oznaczeń samodzielnych stanowisk pracyBOK i tekstu jednolitego w sprawie oznaczeń komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy BOK.
4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2023 z 1 lutego 2023 r.Schemat organizacyjny BOK.
5. Zarządzenie nr 12/2023 z 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Schematu organizacyjneho BOK z 1 lutego 2023 r.
6. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2023 z 23 sierpnia 2023 r.Schemat organizacyjny BOK.
7. Zarządzenie nr 2/2024 z 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Schematu organizacyjneho BOK z 23 sierpnia 2023 r.
8. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2024 z 22 kwietnia 2024 r.Schemat organizacyjny BOK.

Ilość odwiedzin: 11409
Nazwa dokumentu: Organizacja
Skrócony opis: Schemat organizacyjny BOK
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Gąsiorowska
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Woroniecki
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Gąsiorowska
Data wytworzenia informacji: 2024-04-22 09:45:00
Data udostępnienia informacji: 2024-04-23 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-24 14:38:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner