logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   plus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
   minus Bogatyński Ośrodek Kultury
      minus Status prawny i podstawa prawna
      minus Statut
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja
      minus Przedmiot działania i kompetencje
      minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
      minus Majątek
      minus Kontakt
      minus Organizacja
      minus Ochrona Danych Osobowych
      minus Załatwianie spraw
      minus Wykaz cen i opłat
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura własnościowa
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Cele i zadania Bogatyńskiego Ośrodka Kultury określa Rozdział II § 5-8 Statutu BOK:
§5
Podstawowym celem BOK jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie Kultury.§6
Do zadań BOK należy w szczególności:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
6. tworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego i artystycznego osób niepełnosprawnych.
§7
Wymienione w §6 zadania BOK realizuje poprzez organizowanie:
1. zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2. różnorodnych form edukacji kulturalnej,
3. współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kultury w zakresie działalności kulturalno-oświatowej,
4. imprez zleconych przez osoby prawne i fizyczne,
5. działalności wydawniczej,
6. działalności instruktażowo-metodycznej.
§8
BOK może prowadzić działalność gospodarczo-usługową na zasadach określonych w odrębnych przepisach polegających na:
1. organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, monodramów,
2. prowadzeniu kursów języków obcych,
3. organizowaniu imprez artystycznych,
4. prowadzeniu aukcji dzieł sztuki i artykułów użyteczności kulturalnej,
5. prowadzeniu działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej (reklama wizualna  i foniczna),
6. prowadzeniu kursów tańca,
7. prowadzeniu ognisk artystycznych,
8. świadczeniu usług kserograficznych, fotograficznych, plastycznych i projektowych,
9. prowadzeniu impresariatów artystycznych - amatorskiego i profesjonalnego,
10. prowadzeniu wypożyczalni:
     a) zapisów w technice video,
     b) kostiumów,
     c) rekwizytów,
     d) sprzętu technicznego,
11. prowadzeniu działalności kinowej,
12. realizowaniu imprez zleconych:
     a) okolicznościowych,
     b) rodzinnych,
     c) obrzędowych,
13. prowadzeniu działalności handlowej i gastronomicznej,
14. dzierżawieniu pomieszczeń i świadczeniu usług reklamowych,
15. wspieranie wolontariatu.

KOMPETENCJE

 

Ilość odwiedzin: 7818
Nazwa dokumentu: Przedmiot działania i kompetencje
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Gąsiorowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bożenia Mazowiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Gąsiorowska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-26 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2021-02-26 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-25 14:33:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner