logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      minus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Archiwa danych
         minus Załatwianie spraw
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Statut szkoły
         plus Zarządzenia
         plus Sprawozdania finansowe
         minus Zamówienia publiczne
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Cele i zadania Szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

2. Celami i zadaniami Szkoły są:

 1. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;

 2. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

 3. realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;

 4. realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

 5. umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia;

 6. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia;

 7. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia
  z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
  a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;

 8. umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej
  i religijnej;

 9. zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej;

 10. wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

 11. tworzenie warunków umożliwiających kształcenie osób niepełnosprawnych.

Ilość odwiedzin: 10921
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Pruban
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Czarnecka
Data wytworzenia informacji: 2021-02-23 09:59:00
Data udostępnienia informacji: 2021-02-23 09:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-23 12:09:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner