logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania Spółki tj. codziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt urzędowych, w godzinach od 7:00 - 15:00 w siedzibie Spółki przy ul. Żołnierzy II AWP 20.

Sposób przyjmowania korespondencji adresowanej do Spółki reguluje instrukcji obiegu dokumentacji biurowej.

Korespondencję adresowaną do Spółki lub doręczaną osobiście przez interesantów odbiera wyłącznie pracownik sekretariatu lub osoba uprawniona przez dyrektora (posiadająca pełnomocnictwo).

W przypadku odbioru pisma przez innego pracownika obowiązuje zasada bezzwłocznego przekazania przyjętej korespondencji do sekretariatu celem jej zaewidencjonowania i nadania dalszego biegu.

Na każde pismo wpływające do Spółki udzielana jest odpowiedź na piśmie. Po przeglądnięciu korespondencji przez Prezesa, pismo kierowane jest do działu obowiązanego do merytorycznego załatwienia sprawy. Udzielenie odpowiedzi na pismo następuje bez zbędnej zwłoki. Jeżeli sprawa przedstawiona w piśmie wymaga zbadania, wyjaśnienia, kierownik właściwy do rozpatrzenia sprawy zbiera niezbędne materiały jak również uzgodnienia z innymi działami celem rzetelnego załatwienia sprawy. Kierownicy działów załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
 

Służby awaryjne pełnią całodobowe dyżury przez cały rok.

Awarie dotyczące sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłaszać:

  • w godzinach urzędowania Spółki - osobiście lub telefonicznie
    ul. Żołnierzy II AWP 20
    tel. nr 77 32 061, 77 32 062, 77 42 106, 77 42 107; faks 77 32 665
  • całodobowo - pod nr tel. 77 32 288; ul. Chopina 35 w Bogatyni

 

Ilość odwiedzin: 13290
Nazwa dokumentu: Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Osoba, która odpowiada za treść: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Janik
Data wytworzenia informacji: 2005-02-10 13:44:59
Data udostępnienia informacji: 2005-02-10 13:44:59
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-24 12:48:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner