logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień rejestracji spółki tj. na dzień 23 grudnia 1996 roku wynosi 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, którymi są akcje serii A o numerach od 000 000 001 do numeru 000 100 000.


Aktualnie kapitał Spółki wynosi:
- kapitał zakładowy:
  93 634 182,00 zł. (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote)) i dzieli się na 93 634 182,00   (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje imienne o wartości 1 (jeden) złotych każda;
- kapitał wpłacony:
  93 634 182,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote).

Spółka poza kapitałem zakładowym tworzy kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału oraz z różnicy uzyskanej przy dalszych emisjach akcji pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich ceną nominalną. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 10 % (dziesięć procent) zysku do podziału.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały i fundusze rezerwowe. Zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

Ilość odwiedzin: 55529
Nazwa dokumentu: Majątek
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Piskorska
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Rudziewicz - Prezes Zarządu
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Janik
Data wytworzenia informacji: 2012-02-20 07:55:00
Data udostępnienia informacji: 2012-02-20 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-25 13:33:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner