logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Sruktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Statut szkoły
         minus Archiwa danych
         minus Redakcja
         minus Infomację dot. wydania duplikatu dokumentów
         minus Pozostałe informacje
         plus Sprawozdania finansowe
         plus Zarządzenia
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Z A R Z Ą D Z E N I E

Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum
w Działoszynie

w sprawie zasad wydawania duplikatów dokumentów

Na podstawie § 19 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. z 2005r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami).


„Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności”.

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) opłaty wynoszą:

- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 złotych,
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych.

Powyższe opłaty należy wnosić na konto
Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie
Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia 3
Bank Spółdzielczy w Sulikowie / Oddział w Bogatyni
36 8392 0004 3900 7894 2000 0010
z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu dokumentu
lub w kasie szkoły.


W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej
dziecka – rodzic winien złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego
dokumentu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na konto, a w przypadku
legitymacji również aktualne zdjęcie dziecka.

 

 

Dyrektor Szkoły
mgr Irena Michalik
 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie
Podmiot udostępniający: ZSPiG w Działoszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalik
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalik
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 11:14:42
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 11:14:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-26 11:33:54

Wersja do wydruku...

corner   corner