logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


1. Strata.   

Rok obrotowy  od  1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 503.893,78 zł. (pięćset trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy).

 

Sposób pokrycia straty –   z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

 

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.    Dz.U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Spółka złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:

 

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,  
  2. bilans.
  3. rachunek zysków i start,
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym  
  5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,  
  6. opinię biegłego rewidenta
  7. odpis uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty

do ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 ukazało się w Monitorze Polskim B Nr 1771 z dnia 19 listopada 2008 r.       

 

2. Strata.

 

Rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 1.052.604,34 zł. (jeden milnion pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery złote trzydzieści cztery grosze).

Sposób pokrycia straty-z sysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.    

                                          

                

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Dochody i straty.
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Zofia Janukowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Janukowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Zofia Janukowicz
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28 09:48:21
Data udostępnienia informacji: 2008-10-28 09:48:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-29 13:14:57

Wersja do wydruku...

corner   corner