logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   minus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
      minus Filia nr 1
      minus Filia nr 2
      minus Filia nr 3
      minus Filia nr 4
      plus Status prawny
      minus Regulamin organizacyjny
      minus Regulamin korzystania z "Mediateki"
      plus Raport o stanie zapewnienia dostępności
   plus Bogatyński Ośrodek Kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


REGULAMIN  KORZYSTANIA Z „MEDIATEKI”
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W BOGATYNI

§ 1

1. Z kompleksowych usług wypożyczalni „Mediateki” mogą korzystać czytelnicy, którzy zapłacili wpisowe i posiadają komputerową kartę biblioteczną.
2. Czytelnik korzystający z usług „Mediateki” zobowiązany jest pozostawić wierzchnie okrycie, teczkę, plecak, większą torbę w szatni lub we wskazanym miejscu.
3. Wnoszone przez czytelnika książki, czasopisma oraz dokumenty na nośnikach elektronicznych, kasety VHS należy zgłosić bibliotekarzowi.
4. Filmy DVD wypożyczane są wyłącznie do użytku domowego. Przegrywanie wypożyczonych zbiorów jest zabronione - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 204).

§ 2

1.  Przy zapisie zgłaszający powinien:     
•   okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem  
•   wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z regulaminem „Mediateki” podpisać ją
2. Za niepełnoletniego czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
4. Biblioteka pobiera wpisowe w wysokości 10 złoty za rok .
5. Po upływie terminu należy wykupić abonament na kolejny rok.

§ 3

1. W ramach wykupionego abonamentu jednorazowo można wypożyczyć 2 media na okres 7 dni.
2. Za przetrzymanie mediów ponad termin, biblioteka pobiera opłatę  0,20 gr  za dzień.

§ 4

1.Bibliotekarz udziela informacji o mediach, pomaga w ich doborze.

§ 5

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania mediów będących własnością Biblioteki, powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. 2.       Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów bądź z niewłaściwego korzystania z mediów  odpowiada czytelnik.
3.Wysokość odszkodowania za wynikłe uszkodzenia określa bibliotekarz.
4.Czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionego medium inne, ale przydatne „Mediatece”, jednak nie mniejszej wartości.

             
§ 6

Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są czytelnikom informacją wywieszaną w widocznym miejscu. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości. 

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni. 

§ 8

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania
z „Mediateki”.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Ilość odwiedzin: 8589
Nazwa dokumentu: Regulamin korzystania z "Mediateki"
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Osińska
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Balcer
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Osińska
Data wytworzenia informacji: 2007-09-14 16:59:44
Data udostępnienia informacji: 2007-09-14 16:59:44
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 12:14:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner