logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   plus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
   minus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
      minus WŁADZE
         minus Zarząd
         minus Rada Nadzorcza
         minus Zgromadzenie Wspólników
      plus SPÓŁKA
      minus AKTY PRAWNE
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Na mocy uchwały Nr 10 Zgromadzenia Wspólników TBS Sp. z o.o. w Bogatyni z dnia 15.12.2009 r. powołano jednoosobowy Zarząd. Prezesem Zarządu został Pan Jarosław Rymarczyk.

Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Członek Zarządu nie może bez pozwolenia Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ powołany do ustanowienia Zarządu. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których nie zastrzegają dla innych organów zapisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz umowy Spółki.

  1. Do kompetencji Zarządu należy:
    prowadzenie gospodarki Spółki w ranach uchwalonych planów i wykonywanie zw. z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  2. zabezpieczenie majątku Spółki,
  3. sporządzanie rocznych sprawozdań z finansowych oraz przedkładanie ich zatwierdzeniu przez ZW,
  4. zaciąganie kredytów i innych zobowiązań po uzyskaniu akceptacji RN,
  5. zwoływanie ZW.

Zarząd jest zobowiązany uzyskać akceptację Rady Nadzorczej w sprawach :
1. wystąpienia o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym jak również u innych kredytodawców,
2. korzystania z funduszu inwestycyjnego,
3. zmiany umowy spółki,
4. nabywania i zbywania nieruchomości ,
5. rocznych planów finansowych,
6. struktury i organizacyjnej Spółki,
7. ustalania regulaminu przyznawania mieszkań.
 

Ilość odwiedzin: 11413
Nazwa dokumentu: Zarząd
Podmiot udostępniający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-08-06 13:28:35
Data udostępnienia informacji: 2007-08-06 13:28:35
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 11:05:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner