logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

       1. Księga protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  - na podstawie  

          art. 421 § 3  Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą przeglądać

          księgę protokołów, a także żądać  wydania poświadczonych przez Zarząd

          odpisów uchwał

 

       2.  Rejestr uchwał Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki

       3. Rejestr protokołów z kontroli przeprowadzonych w Spółce

       4.  Rejestr ogólny umów – zawierający spis umów zawartych przez Spółkę

 

              Rejestry wymienione w pozycji od Nr 1-5 znajdują się w Biurze

             Organizacyjnym  - pokój Nr 204

 

         5. Rejestr pism – wpływających do Spółki oraz wysyłanych na zewnątrz (rejestr

             jednodziennikowy)

         6.  Rejestr zarządzeń wewnętrznych  - zawierający wydane zarządzenia

              wewnętrzne regulujące sprawy o zasadniczym znaczeniu dla Spółki,

              zawierające ustalenia o charakterze ciągłym, które obowiązują do czasu ich

              uchylenia lub zmiany innym zarządzeniem

         7.  Rejestr poleceń służbowych – zawierający wydane polecenia służbowe

              regulujące doraźne, jednorazowe lub okresowe zadania operatywne

              poszczególnych komórek organizacyjnych lub pracowników, które tracą moc

              z chwilą ich wykonania lub anulowania

          8. Rejestr regulaminów i instrukcji  - zawierających przepisy ustalające w

              sposób trwały szczegółowe zasady i tryb postępowania

         9. Rejestr pism okólnych, wg rozdzielnika – (zalecenia, wyjaśnienia,

               komunikaty, wytyczne) podające określone fakty i informacje do

               wiadomości wszystkich lub pewnej grupy pracowników

         10. Rejestr skarg i wniosków  -  spis pism wpływających do Spółki

              zawierających skargi lub wnioski dot. działalności Spółki

 

           Rejestry wymienione od pozycji nr 6 – 11  znajdują się w sekretariacie – pokój

           Nr 201

 

          11. Rejestr uzgodnień projektów budowlanych

          12. Rejestr wydanych technicznych warunków podłączenia -  TWP

 

           Rejestry wymienione w poz. od Nr  12-13 znajdują się w Dziale Dokumentacji

           Technicznej i Inwestycji  - pokój Nr 202

 

           13. Rejestr zamówień publicznych udzielanych przez Spółkę.

 

           Rejestr znajduje się w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

           – pokój Nr 213.

 

Ilość odwiedzin: 12144
Nazwa dokumentu: Rejestry prowadzone przez Spółkę
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Gordienko
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Rudziewicz - Prezes Zarządu
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Janik
Data wytworzenia informacji: 2005-06-23 11:10:12
Data udostępnienia informacji: 2005-06-23 11:10:12
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-09 12:35:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner