logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Raport o stanie dostępności
         plus Sprawozdania finansowe
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Struktura organizacyjna

Organy Przedszkola i ich kompetencje

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor - mgr Dorota Wilczyńska

Kompetencje dyrektora przedszkola określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 96, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna

Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 41 i 42 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

3. Rada Rodziców - organ społeczny

Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

o dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w regulaminach załączonych do statutu przedszkola.
o zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą
o mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz pod noszenie rozwoju placówki

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i wychowania  kształcenia dzieci.

o nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
o każdy dzień w przedszkolu jest dniem otwartym dla rodziców
o rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.
o zebrania ze wszystkimi rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż raz na kwartał.
o spory między radą rodziców, a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor
o spory między radą rodziców, a dyrektorem rozstrzyga Kuratorium w porozumieniu z Radą Gminy.

 

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Arleta Kowalska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wilczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2007-11-27 12:19:58
Data udostępnienia informacji: 2007-11-27 12:19:58
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-27 12:21:56

Wersja do wydruku...

corner   corner