logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   minus Straż Miejska
      minus Dane podstawowe
      minus Status prawny
      minus Zadania Straży Miejskiej
      minus Obowiązki strażników miejskich
      plus Podstawy prawne
      plus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
      plus Ochrona Danych Osobowych
      minus Sprawozdania finansowe SM 2022r.
      minus Zapytania ofertowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany:

· nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy,

· szanować powagę, honor i godność obywateli i własną, zachowywać uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

· zachowywać się z godnością w czasie pracy i poza nią,

· przy wykonywaniu zadań przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację,

· przestrzegać prawa, rzetelnie, bezstronnie i terminowo wykonywać polecenia,

· podejmować interwencje w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

· stale podnosić kwalifikacje zawodowe,

· zachowywać tajemnicę państwową i służbową.

Ilość odwiedzin: 11564
Podmiot udostępniający: Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Suszczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Suszczyński
Data wytworzenia informacji: 2005-04-13 12:11:59
Data udostępnienia informacji: 2005-04-13 12:11:59
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-06 14:40:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner