logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania/raporty
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         plus Tablica ogłoszeń
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 1. Archiwum
  • Akta osobowe pracowników zwolnionych,
  • Arkusze ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę
  • Księgi protokołów Rady Pedagogicznej
  • Dzienniki lekcyjne
  • Dzienniki zajęć pozalekcyjnych


Dane zawarte w archiwum szkolnym nie są udostępniane publicznie. Sporządzane są jedynie odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

 1. ewidencje
  • Akta osobowe pracowników
  • Ewidencja dzieci z rejonu szkoły
  • Ewidencja wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły
  • Arkusze ocen uczniów obecnie uczęszczających do szkoły
  • Ewidencja wydanych kart rowerowych
  • Ewidencja wydawanych legitymacji
  • Ewidencja druków ścisłego zarachowania,
  • Ewidencja obecności w pracy
  • Ewidencja materiałów biurowych
  • Ewidencja pomocy naukowych w gabinetach szkolnych,
  • Księgi inwentarzowe

 

 1. rejestry
  • Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
  • Rejestr Komisji Kwalifikacyjnych o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
  • Rejestr zaświadczeń nauczycieli, którzy uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,
  • Rejestr wydanych zaświadczeń,
  • Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich
  • Rejestr badań okresowych pracowników
  • Rejestr wypadków przy pracy
  • Rejestr wypadków uczniów
  • Rejestr delegacji służbowych
  • Rejestr umów na wykonanie usług
  • Rejestr urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych, bezpłatnych

 

Ilość odwiedzin: 8924
Nazwa dokumentu: Archiwa danych
Osoba, która wytworzyła informację: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 16:34:10
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 16:34:10
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 11:18:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner