logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania/raporty
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         plus Tablica ogłoszeń
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Administrator Danych Osobowych:

Szkoła Podstawowa  im. Jana III Sobieskiego w Porajowie  z siedzibą w Porajowie, ul. Górnicza 1c.

tel. 75 77 38 227

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Edyta Wilkiel

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Porajowie:

tel. 75 77 38 227

email: edytawilkiel@op.pl lub zspigp@vp.pl

 

 

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ul. Górnicza 1 C
 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
 3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Edyta Wilkiel – E-mail: edytawilkiel@op.pl lub zspigp@vp.pl
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Niniejszym informuję, że zostaje wprowadzony w części zakładu pracy monitoring z wykorzystaniem kamer. Monitoring będzie obejmował wizję, informację zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

 

Obiekt monitorowany

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie    tel: 75 77 38 223 mail: zspigp@vp.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie możliwy jest pod numerem tel. 608 668 870  lub adresem email: edytawilkiel@op.pl.
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
  na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 16:09:20
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 16:09:20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-07 12:19:42

Wersja do wydruku...

corner   corner