logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
      minus ZSzOI w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencji
         minus Schemat organizacyjny
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         plus Regulamin SU
         minus Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w ZSzOI
         minus Statut szkoły
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus PSP w Opolnie Zdroju
      plus ZSPiG w Porajowie
      plus PG nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus SP w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
 • wykaz rejestrów
  • rejestr umów
  • rejestr zamówień publicznych
  • rejestr umów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
  • rejestr skarg i wniosków
  • rejestr zarządzeń dyrektora
  • rejestr ogłoszeń dla pracowników
  • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  • rejestr wycieczek szkolnych
  • rejestr wyjść klasowych poza teren szkoły
  • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
  • rejestr wydanych kart rowerowych
  • rejestr zakupu znaczków pocztowych
  • rejestr zatrudnionych i zwolnionych
  • rejestr zwolnień lekarskich
  • rejestr urlopów bezpłatnych
  • rejestr urlopów macierzyńskich
  • rejestr urlopów wychowawczych
  • rejestr urlopów uzupełniających
  • rejestr urlopów dla podratowania zdrowia
  • rejestr urlopów okolicznościowych
  • rejestr zasiłków na zagospodarowanie
  • rejestr nagród (jubileuszowe, dyrektora, burmistrza, kuratora, ministra)
  • rejestr - zapytanie o karalność
  • rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
  • rejestr delegacji służbowych
 • Księga ewidencji dzieci
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Szkoła posiada archiwum dokumentacji szkolnej, za które odpowiada osoba w zakresie działania archiwów zakładowych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w jednostkach oświatowych. Udostępnianie danych w nim zawartych następuje za zgodą dyrektora szkoły.

Ilość odwiedzin: 3033
Nazwa dokumentu: Archiwa danych
Osoba, która wytworzyła informację: referent ds. sekretariatu Beata Kina
Osoba, która odpowiada za treść: mgr inż. Irena Komarnicka - dyrektor szkoły
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kina
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22 09:15:51
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22 09:15:51
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 19:35:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner