logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      minus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
         minus Wykaz bezpośrednich telefonów
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Status prawny
         minus Struktura organizacyjna
         minus Archiwa danych
         minus Statut szkoły
         plus Tablica ogłoszeń
         plus TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
         plus Zarządzenia dyrektora szkoły
         plus Sprawozdania finansowe
         plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwiane spraw
         minus Majątek szkoły
         minus Sprawozdania/raporty
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - Status prawny
Status prawny - gminna jednostka organizacyjna prowadząca gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
  • Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miasta i Gminy Bogatynia.
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
  • Uchwała Nr 65/94 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.12.1994r. w sprawie reorganizacji oświaty samorządowej na terenie miasta i gminy Bogatynia).
  • Uchwała Nr 136/95 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12.07.1995r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni z siedzibą przy ul Wyczółkowskiego 42a
  • Uchwała Nr 137/95 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 12.07.1995r, w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 z siedzibą w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 42a
  • Uchwała Nr XLV/412/97 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 18.06.1997r. w sprawie określenia granic obwodów {Publicznych Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, i Nr 4 w Bogatyni.
  • Uchwała Nr VIII/56/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12.03.1999r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Bogatynia planu sieci szkół publicznych; szkół podstawowych; gimnazjów oraz granic ich obwodów.
  • Uchwała Nr IX/68/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.03.1999r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni.
  • Organizację szkoły reguluje statut szkoły oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy arkusz organizacji pracy szkoły.

Nazwa dokumentu: Status prawny
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kina
Data wytworzenia informacji: 2005-02-21 13:49:50
Data udostępnienia informacji: 2005-02-21 13:49:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-30 19:06:52

Wersja do wydruku...

corner   corner