logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
minus Zakłady budżetowe
   minus Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Mienie
      minus Gospodarka finansowa
      minus Załatwianie spraw
      plus Ogłoszenia
      minus Raport o stanie dostępności 2021 rok
      minus Kontrola zarządcza
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Spis dokumentów:
1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018
2. Sprawozdanie finsowe za rok 2019
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2021
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2022
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Podstawą gospodarki finansowej MZGK jest roczny plan finansowy , obejmujący

przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych

i rozliczeń z budżetem gminy Bogatynia.Plan finansowy MZGK zatwierdza Dyrektor

dostosowując go do uchwały budżetowej gminy Bogatynia.

Źródłami przychodów Zakładu są:

 - wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,

 - inne dochody uzyskiwane z działalności,

 - dotacje z budżetu gminy.

Zakład może otrzymywać dotację przedmiotową, dotację podmiotową lub dotację

celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie określonym w

odrębnych przepisach.

Wydatkami Zakładu są koszty ponoszone na poszczególne rodzaje działalności.

Dochód z działalności Zakładu przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

Zakład dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na

koniec okresu rozliczeniowego.
Ilość odwiedzin: 12318
Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Moczydłowska
Data wytworzenia informacji: 2007-08-06 07:41:15
Data udostępnienia informacji: 2007-08-06 07:41:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-06 07:57:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner