logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
minus Zakłady budżetowe
   minus Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Mienie
      plus Gospodarka finansowa
      minus Załatwianie spraw
      plus Ogłoszenia
      minus Raport o stanie dostępności 2021 rok
      minus Kontrola zarządcza
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni należy:

 1. Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością       Gminy Bogatynia bądź pozostających w jej zarządzie, a w szczególności:

a) zawieranie i wypowiadanie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez   Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w przypadku braku możliwości zawierania przez najemców indywidualnych umów na dostawę mediów - umów z dostawcami mediów,

 

b) utrzymywanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,

c) dokonywanie przeglądów technicznych budynków i urządzeń w terminach określonych przepisami prawa,

d) prowadzenie ewidencji budynków i lokali,

e) windykacja i pobieranie czynszów i opłat od lokali,

f) ściąganie zaległości czynszowych,

g) reprezentowanie gminy przed sądami w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 2. Eksploatacja kotłowni lokalnych.

 3. Prowadzenie rejestrów najemców lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkałych w tych lokalach, a także najemców lokali użytkowych.

 4. Ustalanie katalogu lokali o obniżonej wartości użytkowej celem ewentualnego przeznaczenia ich na lokale socjalne.

 5. Prowadzenie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w budynkach administrowanych przez MZGK.

 6. Samodzielne organizowanie przetargów w przedmiocie:

a) zlecenia robót i usług w zakresie określonym przez posiadane przez Dyrektora MZGK pełnomocnictwa do zawierania umów,

b) innych, gdy obowiązek ich organizowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.

 7. Występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia we właściwym czasie z inicjatywą uchwalenia przepisów prawa miejscowego, w przypadkach zaistnienia konieczności dokonania zmiany odpowiednich regulacji w przedmiocie działalności MZGK.

 8. Zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi.

 9. Świadczenie odpłatnie innych usług w ramach posiadanych możliwości wykonawczych, bez uszczerbku dla podstawowej działalności.

10. Utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych.

11. Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta miasta i gminy Bogatynia.

MZGK może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie z zakresu zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Ilość odwiedzin: 18366
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Moczydłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05 10:54:00
Data udostępnienia informacji: 2012-04-05 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-05 08:13:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner