logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   minus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
      plus Tablica ogłoszeń
      plus Organizacja
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Tryb działania
      minus Majątek
      minus Załatwianie spraw
      minus Wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja Biuletynu
      minus IOD / RODO
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 • Art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami):

  "Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  1. (16) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych."

  "Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   1. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek."
 • Art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku, Nr 155, poz. 1014, z późniejszymi zmianami).

  "Art. 18. 3. (11) Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, tworzą, łączą, przekształcają winną formę organizacyjno-prawną i likwidują:

  1. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe."
 • Uchwała Nr XXXIII/261/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
 • Regulamin Pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ilość odwiedzin: 10633
Nazwa dokumentu: Tryb działania
Osoba, która wytworzyła informację: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba, która odpowiada za treść: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Palikowska
Data wytworzenia informacji: 2011-10-20 09:55:00
Data udostępnienia informacji: 2011-10-20 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:01:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner