logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju
      minus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statut szkoły
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek szkoły
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Sprawozdania finansowe
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         minus Tablica ogłoszeń
            minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
            minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. żywienia
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds, ksiegowości i płac
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. żywienia
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - referenty ds. księgowości i płac
            minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. żywienia
            minus Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości i płac
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarczych
            minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. gospodarczych
            minus Informacje o wynikach naboru na stanowisko referent ds. gospodarczych
            minus Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. uczniowskich
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus SP w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie  

ul. Górnicz 1c;    59 – 921 Siewniawka 

 

poszukuje  

kandydata na stanowisko  

referenta ds. księgowości i płac  

w Dziale księgowości  

 

 

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 

1.wykonywanie zadań z zakresu księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości;  

2.prowadzenie ewidencji księgi zastępstw;  

3.kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw oraz sporządzanie miesięcznych wykazów tych godzin wraz z naliczaniem za to wynagrodzeń;  

4.prowadzenie księgi inwentarzowej szkoły.  

 

Wymagane kwalifikacje:  

5.minimum średnie ekonomiczne

 Ponadto:  

6.doświadczenie zawodowe minimum 5 lat,  

7.doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lat,  

8.biegła znajomość oprogramowania Office,  

9.znajomość programu Płatnik , 

10.  wiedza z zakresu KN,  

11.  wiedza z zakresu zasad przeprowadzania inwentaryzacji,  

12.  znajomość ustawy o rachunkowości oraz finansach publicznych,  

13.  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Mile widziane będą:  

§   cechy charakteru: sumienność, rzetelność w pracy, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, postawa etyczna, sprawność. 

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach
prosimy:

- przesłać na adres ZSP i G w Porajowie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości i płac”

- złożyć osobiście do sekretariatu ZSP i G w Porajowie (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2008 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

 Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Szczegółowych informacji udziela Dział kadr, tel. 075 77 38 223 wew. 107

  Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP: http://bip.bogatynia.pl .

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej szkoły przy ul. Górniczej 1 c w Porajowie.

 

 

 Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

                 Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie 

                                              mgr Mariusz Tureniec  

Ilość odwiedzin: 5774
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Michniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Michniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-19 14:41:28
Data udostępnienia informacji: 2007-12-19 14:41:28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-19 14:51:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner