logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2019
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2023
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Raport o stanie dostępności
         plus Sprawozdania finansowe
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
 
Ewidencje:
• ewidencja druków ścisłego zarachowania
• ewidencja środków trwałych
• ewidencja przedmiotów nietrwałych
• ewidencja rozchodów z magazynu żywnościowego i gospodarczego
• ewidencja umów zleceń
• ewidencja delegacji służbowych
• ewidencja znaczków pocztowych
• ewidencja wyposażenia pracownika
• ewidencja zwolnień lekarskich
• ewidencja czasu pracy pracownika
• ewidencja badań okresowych pracowników
• ewidencja szkoleń bhp i p.poż.,
• ewidencja naliczeń partycypacji i odpłat za wyżywienie dzieci
• ewidencja deklaracji ZUS
• ewidencje wyjść w godzinach służbowych,
• księgi inwentarzowe
• ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego

Rejestry:
• rejestr wydanych zaświadczeń z odbytych szkoleń bhp i p.poż.,
• rejestr wypadków
• rejestr pracowników
• rejestr wychowanków
• rejestr udzielonych urlopów wychowawczych
• rejestr urlopów dla poratowania zdrowia (nauczycieli)
• rejestr urlopów macierzyńskich
• rejestr nagród jubileuszowych
• rejestr wyjść grup przedszkolnych poza teren przedszkola
• rejestr zatrudnionych i zwolnionych
• rejestr urlopów okolicznościowych

Archiwum:
• listy i kartoteki płac
• dowody księgowe
• sprawozdania finansowe
• raporty żywnościowe
• kartoteki magazynowe
• kwitariusze przychodowe
• protokoły z Rad Pedagogicznych
• dzienniki zajęć
• plany perspektywiczne
• karty przyjęcia dziecka do przedszkola
• akta osobowe pracowników zwolnionych

Ilość odwiedzin: 7320
Nazwa dokumentu: Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Arleta Kowalska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wilczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2007-11-27 12:37:23
Data udostępnienia informacji: 2007-11-27 12:37:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-27 12:38:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner