logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
         minus Strona główna
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Statut
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Załatwianie spraw
         minus Majątek
         minus Strona internetowa
         minus Archiwa danych
         minus Informacje nieudostępnione
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2019
         minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2023
         minus Programy
         plus Zarządzenia i regulaminy
         minus Inspektor ochrony danych
         minus Raport o stanie dostępności
         plus Sprawozdania finansowe
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Przedmiot działalności i kompetencje 

 • Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • Wychowanie przedszkolne obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie dzieci w godz. 09:00 – 14:00.
 • Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
 • Szczegółowe cele i zadania określa statut przedszkola.

Rodzice dziecka  sześcioletniego są zobowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • Kontrolowanie spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 • Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.
 • Na wniosek rodziców dziecko 6 - letnie może podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 • Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona jest w rozporządzeniu MEN  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Ilość odwiedzin: 8132
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne nr 6
Osoba, która wytworzyła informację: Arleta Kowalska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gorczyca
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2007-11-27 12:35:07
Data udostępnienia informacji: 2007-11-27 12:35:07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 12:46:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner