logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
minus Zakłady budżetowe
   minus Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Mienie
      plus Gospodarka finansowa
      minus Załatwianie spraw
      plus Ogłoszenia
      minus Raport o stanie dostępności 2021 rok
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


1. Kierownikiem MZGK jest Dyrektor zakładu.

2. Dyrektora MZGK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

3. Dyrektor kieruje Zakładem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza  

    Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Dyrektor działa w granicach udzielonego pełnomocnictwa:

   - zarządza MZGK i reprezentuje go na zewnątrz,

   - działa zgodnie z przepisami prawa,

   - decyzje podejmuje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego powołuje i odwołuje Dyrektor MZGK.

6. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i  

   pracowników komórek organizacyjnych ustala Dyrektor MZGK.

7. Strukturę organizacyjną MZGK określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez

    Dyrektora MZGK, zatwierdzony przez Burmistrza MiG Bogatynia.

8. Dyrektor może udzielać pełnomocnictwa pracownikom MZGK w zakresie przez siebie

    ustalonym, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

                              SCHEMAT ORGANIZACYJNY MZGK

 D - Dyrektor

 DS - Sekretariat

 DR - Radca prawny

 DK - Dział kadr

 DM - Dział administracji mienia komunalnego

 DB - BHP

 DT - Zastępca dyrektora d/s technicznych

        TB - Dział remontowy

        TR - Dział rozliczeń dokumantacji

        TN - Nadzór budowlany

        TC - Dział zarządzania cmentarzami

 DE - Główny księgowy

        EF - Dział finansowo-księgowy

        EZ - Zaopatrzenie i magazyn

 

 

 

Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Moczydłowska
Data wytworzenia informacji: 2007-08-06 07:01:30
Data udostępnienia informacji: 2007-08-06 07:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-06 07:22:19

Wersja do wydruku...

corner   corner