logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Mapa strony:

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Jednostki budżetowe
      Szkoły
         Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
            Status prawny
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Struktura organizacyjna
            Struktura własnościowa
            Majątek
            Tryb działania
            Archiwa danych
            Załatwianie spraw
            Pozostałe informacje
            Redakcja
            Statut szkoły
            Zarządzenia
               Zarządzenie nr 1/2022
               Zarządzenie nr 3/2022
            Sprawozdania finansowe
               Sprawozdanie za 2019 r.
               Sprawozdanie za 2020 r.
               Sprawozdanie za 2022 r.
            Zamówienia publiczne
         SP nr 1 w Bogatyni
            Status prawny
               Prawo wewnętrzne
            Struktura własnościowa
            Majątek
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Rejestry, ewidencje, archiwa danych
            Pozostałe informacje
            Redakcja
            Ogłoszenia
            Struktura organizacyjna
               Czas pracy
            Sprawozdania finansowe
               Rok 2018
         SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
            Status prawny
               Statut Szkoły
               Dokumenty szkolne
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Struktura organizacyjna
            Struktura własnościowa
            Tryb działania
            Majątek
            Załatwianie spraw
            Archiwa danych
            Zarządzenia dyrektora szkoły
            Sprawozdanie finansowe
            Ogłoszenia
         Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
            Wykaz bezpośrednich telefonów
            Ochrona Danych Osobowych
            Status prawny
            Struktura organizacyjna
            Archiwa danych
            Statut szkoły
            TABLICA OGŁOSZEŃ 2024
               Zapytanie ofertowe - WINDA
               Zapytanie ofertowe - pętla indukcyjna
               Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych na 2024 rok owartości poniżej 130000 zł
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. sekretariatu
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości
               Informacja o wynikach naborów
            TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
               Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych na 2023 rok owartości poniżej 130000 zł
               Informacja o wynikach naboru
               Ogłoszenie o przetargu na ochronę osób i mienia
            Tablica ogłoszeń
               Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
               Przetarg na obsługę ratowniczą na basenie
               Przetarg na ochronę mienia i osób
               Postępowanie na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości"
               Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: OBSŁUGA RATOWNICZA PŁYWALNI KRYTEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI
            Zarządzenia dyrektora szkoły
               PRZETARG NA „OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI”
               Zarządzenie nr 5/DN/2018 wprowadzające regulamin
               Zarządzenie nr 9a/DN/2018 wprowadzające regulaminy
               Zarządzenie nr 9b/DN/2018 wprowadzające regulaminy
               Zarządzenie nr 14/DN/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej
               Zarządzenie nr 15/DN/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej
               Zarządzenie nr 39/DN/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej
               Zarządzenie nr 40/DN/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej
               Zarządzenie nr 41/DN/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej
               Zarządzenie nr 4/DN/2021 wprowadzające regulamin
               Zarządzenie nr 26/DN/2021 w sprawie dni wolnych
               Zarządzenie nr 13/DN/2022 w sprawie procedur bezpieczeństwa zdrowotnego
            SPRAWOZDANIA FINANSOWE
               Sprawozdania za 2022 rok
            Sprawozdania finansowe
               Sprawozdania finansowe za 2018 rok
               Sprawozdania finansowe za 2019 rok
               Sprawozdania finansowe za 2020 r.
               Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
            Przedmiot działania i kompetencje
            Struktura własnościowa
            Tryb działania
            Załatwiane spraw
            Majątek szkoły
            Sprawozdania/raporty
         Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
            przedmiot działalności i kompetencje
            status prawny
            struktura organizacyjna
            struktura własnościowa
            majątek
            załatwianie spraw
            archiwa danych
            redakcja biuletynu
            Statut Szkoły
            SPRAWOZDANIA
               Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
               Sprawozdania finansowe za rok 2019
               Sprawozdania finansowe za 2020 r.
               Sprawozdania finansowe za 2021 r.
               Sprawozdania finansowe za 2022 r.
            Zarządzenia
               2018 r.
                  Regulamin wynagradzania
               2019 r.
                  Regulamin bezpieczeństwa
                  Służba przygotowawcza
                  Statut - tekst jednolity
                  Regulamin Pracy
                  Regulamin organizacyjny
               2020 r.
                  Organizacja pracy w czasie zagrożenia koronawirusem
                  Organizacja pracy w czasie zagrożenia koronawirusem
                  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
                  W sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVId-19 na terenie szkoły
                  Kodeks Etyki Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły
                  W sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na naukę zdalną
                  W sprawie zasad funkcjonowania w szkole, które obowiązują w czasie trwania epidemii od 1.09.2020
                  Regulamin kontroli zarządczej
               2021 r.
                  Statut - tekst jednolity
                  Czasowe zawieszenia zajęć stacjonarnych
                  Czasowe zawieszenia zajęć stacjonarnych
                  Czasowe zawieszenia zajęć stacjonarnych
                  Czasowe zawieszenia zajęć stacjonarnych
                  Czasowe zawieszenia zajęć stacjonarnych
                  Czasowe zawieszenia zajęć stacjonarnych
            Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe
               Regulamin zamówień publicznych
         Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
            Status prawny
            Statut szkoły
            Struktura organizacyjna
            Przedmiot działania i kompetencje
            Struktura własnościowa
            Majątek szkoły
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Ochrona Danych Osobowych
            Sprawozdania/raporty
            Sprawozdania finansowe
            Zarządzenia
            Archiwa danych
            Tablica ogłoszeń
               INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
               OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- KSIĘGOWY
               Informacja o wynikach naboru na wolne staowisko urzędnicze - księgowy.
               OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
               Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie w okresie od dnia 12.01.2021 r. do 31-05-2021r.
               INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
               OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
               OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. żywienia
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds, ksiegowości i płac
               Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. żywienia
               Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - referenty ds. księgowości i płac
               Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. żywienia
               Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości i płac
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarczych
               Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. gospodarczych
               Informacje o wynikach naboru na stanowisko referent ds. gospodarczych
               Odwołanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. uczniowskich
         Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
            Status prawny
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Sruktura organizacyjna
            Struktura własnościowa
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Statut szkoły
            Archiwa danych
            Redakcja
            Infomację dot. wydania duplikatu dokumentów
            Pozostałe informacje
            Sprawozdania finansowe
               Rok 2022
               Rok 2021
               Rok 2020
               Rok 2019
            Zarządzenia
               Rok 2020
            Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
      Przedszkola
         Publiczne Przedszkole nr 3
            Strona główna
            Status prawny
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Organizacja
            Struktura organizacyjna
            Struktura własnościowa
            Załatwianie spraw
            Majątek
            Tryb Działania
            Archiwa danych
            Ogłoszenia
               Nabór na wolne stanowisko
                  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
               Nabór na wolne stanowisko
               Nabór na wolne stanowisko
                  Nabór na wolne stanowisko
               Nabór na wolno stanowisko
               Nabór na wolne stanowisko
            Inspektor Ochrony Danych Osobowych
            Regulaminy
               Regulamin ZFŚS 2021
            Zarządzenia
               ZARZĄDZENE W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU
               Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego
               Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS
            Zamówienia publiczne
            Sprawozdawczość
            Redakcja
         Przedszkole Publiczne nr1
            Status prawny
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Organizacja
            Struktura organizacyjna
            Struktura własnosciowa
            Majatek
            Statut
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Ochrona danych osobowych
            Zarządzenia
            Regulaminy
            Strona internetowa
            Informacje nieudostępnione
            Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
            Sprawozdania finansowe
            Archiwa danych
         Przedszkole Publiczne Nr 4
            Organizacja
            Status prawny
            Statut
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Struktura organizacyjna
            Struktura własnościowa
            Majątek
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Archiwa danych
            Kontakt
            Strona www
            Ogłoszenia
               Nabór na wolne stanowisko urzędowe
               Archiwum
               Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, Składnica
                  Składnica akt
            Plan zamówień publicznych
            Zamówienia publiczne
            Sprawozdawczość
               Bilans zamknięcia 2019
               Rachunek Zysków i Strat rok 2019
               Zestawienie zmian w funduszu
               Informacja dodatkowa do bilansu
            Zarządzenia
         Publiczne Przedszkole nr 5
            Status prawny
            Organizacja
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Struktura organizacyjna
            Struktura własnościowa
            Majątek
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Archiwa danych
            Inspektor Danych Osobowych
            Sprawozdawczość
            Statut
            Regulaminy
            Zamówienia publiczne
         Publiczne Przedszkole nr 6
            Strona główna
            Status prawny
            Organizacja
            Statut
            Struktura własnościowa
            Tryb działania
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Załatwianie spraw
            Majątek
            Strona internetowa
            Archiwa danych
            Informacje nieudostępnione
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2019
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2023
            Programy
            Zarządzenia i regulaminy
               2017
               2018
               2019
               2020
               2021
               2022
               2023
               2024
            Inspektor ochrony danych
            Raport o stanie dostępności
            Sprawozdania finansowe
               2019
               2020
               2021
               2022
         Publiczne Przedszkole nr 7
            Status prawny.
            Przedmiot działalności i kompetencje
            Organizacja
            Struktura organizacyjna
            Struktura własnościowa
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Archiwa danych
            Strona Internetowa
            Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
            Ogłoszenia
               Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędowe
            Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
            Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
            Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
            Statut
            Regulaminy
            Majątek
            Zarządzenia
            Sprawozdawczość
            Zamówienia Publiczne
      Zespoły Szkolno-Przedszkolne
         Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie
            Status prawny
            Statuty
            Struktura organizacyjna
            Przedmiot działania i kompetencje
            Struktura własnościowa
            Majątek jednostki
            Tryb działania
            Załatwianie spraw
            Ochrona Danych Osobowych
            Zarządzenia
            Archiwa danych
            Sprawozdania/raporty
            Tablica ogłoszeń
               Przetarg na dostawę oleju opałowego na rok 2024
               Informacja z otwarcia ofert
               Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               Zawiadomienie o unieważnieniu najkorzystniejszej oferty
               Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
               Ogłoszenie o wyniku postępowania
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent sprostowanie
               Informacja o kandydatach - wolne stanowisko urzędnicze
            Regulamin organizacyjny
      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
         Tablica ogłoszeń
            Postępowanie na dostawę elementów SkatePark’u przy ul. Sportowej 8a, w ramach realizacji zadania „Remont SkatePark’u w Bogatyni, przy ul. Sportowej 8a”
            odpowiedź na pytania do treści SWZ
            Informacja z otwarcia ofert
         Organizacja
            Struktura organizacyjna
            Schemat organizacyjny OSiR
         Status prawny
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Tryb działania
         Majątek
         Załatwianie spraw
         Wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
         Archiwa danych
         Redakcja Biuletynu
         IOD / RODO
      Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
         Status prawny
         Organizacja
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Struktura organizacyjna
         Tryb działania
         Załatwianie spraw
         Archiwa danych
         Ogłoszenia
         Strona internetowa
         Kontakt
         Majątek
         Plan zamówień publicznych
         Zamówienia publiczne
         Sprawozdawczość
            Bilans zamknięcia 2019
            Rachunek Zysków i Strat rok 2019
            Zestawienie zmian w funduszu
            Informacja dodatkowa do bilansu
         Zarządzenia
      Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
      Straż Miejska
         Dane podstawowe
         Status prawny
         Zadania Straży Miejskiej
         Obowiązki strażników miejskich
         Podstawy prawne
            Regulujące działalność Straży Miejskiej
            Pomocne przy realizowaniu statutowych działań
            Prawo lokalne
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
            Oferty pracy
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Strażnik Miejski - Aplikant
            Wyniki konkursów
               Etap I
               Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Strażnik Miejski - Aplikant"
            Kwestionariusz osobowy
         Ochrona Danych Osobowych
            Inspektor Ochrony Danych Osobowych
            Klauzula informacyjna
         Sprawozdania finansowe SM 2022r.
         Zapytania ofertowe
   Instytucje kultury
      Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni im. Polskich Noblistów
         Filia nr 1
         Filia nr 2
         Filia nr 3
         Filia nr 4
         Status prawny
            Uchwała nr XXXIII/265/2001
         Regulamin organizacyjny
         Regulamin korzystania z "Mediateki"
         Raport o stanie zapewnienia dostępności
            Kontakt
      Bogatyński Ośrodek Kultury
         Status prawny i podstawa prawna
         Statut
         Archiwa danych
         Redakcja
         Przedmiot działania i kompetencje
         Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
         Majątek
         Kontakt
         Organizacja
         Ochrona Danych Osobowych
         Załatwianie spraw
         Wykaz cen i opłat
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Struktura własnościowa
   Zakłady budżetowe
      Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
         Status prawny
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Struktura organizacyjna
         Mienie
         Gospodarka finansowa
            Sprawozdanie finansowe za rok 2018
            Sprawozdanie finsowe za rok 2019
            Sprawozdanie finansowe za rok 2020
            Sprawozdanie finansowe za rok 2021
            Sprawozdanie finansowe za rok 2022
         Załatwianie spraw
         Ogłoszenia
            Informacja o wnikach naboru na stanowisko młodszy referent
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent
            Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. technicznych - drugi raz
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. technicznych - drugi raz
            Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. technicznych w dziale DM
            Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. ekonomicznych
            Nabór na wolne stanowisko urzednicze referent ds. ekonomicznych
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. technicznych
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor nadzoru inwestorskiego
         Raport o stanie dostępności 2021 rok
         Kontrola zarządcza
   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
      Status prawny
      Organizacja
      Przedmiot działalności i kompetencje
      Struktura organizacyjna
      Struktura własnościowa
      Majątek
      Załatwianie spraw
      Aktualne oferty pracy
   Spółki akcyjne
      Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
         Status prawny
         Organy Spółki
         Struktura organizacyjna
         Majątek
         Przedmiot działalności
         Załatwianie spraw
         Przetargi i zamówienia
            Aktualne
            Archiwum przetargów
               Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bogatyni przy ul. Matejki
               Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów
               Przetarg nieograniczony - pojazdy marki LUBLIN
               Przetarg - Pojazd specjalny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
               Przetarg - Pojazd specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
               Wynik - Pojazd specjalny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-4H
               Przetarg nieograniczony - MERCEDES-BENZ SPRINTER
               Wynik przetargu - MERCEDES-BENZ SPRINTER
               Przetarg nieograniczony - "Wykonanie przeglądów okresowych rocznych..."
               Unieważnienie przetargu - "Wykonanie przeglądów okresowych rocznych..."
            Wyłonienie wykonawcy
               Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
               Odbudowa Ścieków przy ul. Turowskiej w Bogatyni
               Budowa kanalizacji sanitarnej w Opolnie Zdrój
               Wykonanie okresowych przeglądów rocznych
               Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
               Odbudowa sieci w ulicy Nadbrzeżnej w Bogatyni
               Wykonanie przyłącz SN w pompowni ul. Główna.
               Budowa sieci w rejonie ul. Spokojnej i Mostowej w Porajowie
               Sprzedaż i dostawę kruszywa żwirowego
               Wyłonienie dostawcy energii dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. na rok 2013
               Remont Wydzielonej Komory Fermentacyjnej zamkniętej (WKFz) na GSPOŚ
               Dostawa pompowni ścieków
               Dostawa zestawu fotowoltanicznego
               Wyłonienie wykonawcy - wykonanie dokumentacji - "Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie..."
               Wyłonienie wykonawcy - "Usługi telekomunikacyjne GSM"
               Wykonanie robót remontowych w wybranych pomieszczeniach biurowych...
               Wyłonienie wykonawcy - "Budowa sieci ...w rejonie ul. Spokojnej i Mostowej w Porajowie"
               Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów budowlanych...
               Wyłonienie wykonawcy - "Zakup i montaż mebli biurowych"
               Wyłonienie wykonawcy na pełnienie obowiązków kierownika robót elektrycznych
               Wyłonienie wykonawcy na pełnienie obowiązków kierownika budowy
               Wyłonienie wykonawcy - "Usługi telekomunikacyjne GSM"
               Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych
               Pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków BWiO
               Budowa sieci magistralnej ul. Zgorzelecka II etap.
               Odbiór osadów ściekowych z GSPOŚ w Bogatyni
               Świadczenie usług telekomunikacyjnych GSM
               Unieważnienie postępowania - "Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem
               Zakup materiałów armatury wodociągowej - magistrala DN 300 i DN 450
               Wykonanie robót: "Modernizacja dachu budynku głównego BWiO S.A. (...)"
               Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem
               Zakup sprężarki śrubowej bezolejowej.
               Zakup automatycznej hydraulicznej zgrzewarki doczołowej
               Modernizacja rurociągów magistralnych DN-300, ul. Zgorzelecka IV etap.
               Modernizacja rurociągów magistralnych DN-300, ul. Zgorzelecka V etap.
               Zakup armatury - "Budowa odcinków sieci wodociągowej"
               Pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania pn."Budowa sieci...
               Zakup zatapialnej pompy ściekowej
         Rejestry prowadzone przez Spółkę
         Dochody i straty.
         Kontrole
         Wnioski
            Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
         RODO
      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
         Status prawny
         Organizacja
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
         Struktura własnościowa
         Majątek
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Rejestry, ewidencje i archiwa danych
         Kontrole
         Dochody i straty
         Informacje nieudostępnione w biuletynie
         Redakcja biuletynu
   Spółki z o.o.
      Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
         Status Prawny
         Przedmiot działalności spółki
         Organy spółki
         Protokoły ze Zgromadzenia Wspólników
            Rok 2007
            Rok 2008
         Sprawozdania finansowe
            Rok 2008
            Rok 2007
         Stanowiska i opinie podmiotów kontrolujących
         Redakcja Biuletynu
      Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
         Status prawny
         Organizacja
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Struktura organizacyjna
         Struktura własnościowa
         Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
         Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
         Dochody i straty
         Redakcja biuletynu
         Zamówienia publiczne
      Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
         WŁADZE
            Zarząd
            Rada Nadzorcza
            Zgromadzenie Wspólników
         SPÓŁKA
            Informacje ogólne
            Stan prawny i własnościowy
            Przedmiot działalności
         AKTY PRAWNE

TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
corner   corner