logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
minus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   minus Status prawny
   minus Organizacja
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Struktura organizacyjna
   minus Struktura własnościowa
   minus Majątek
   minus Załatwianie spraw
   minus Aktualne oferty pracy
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

SP ZOZ w Bogatyni został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056231 oraz rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001265.

Podmiotem tworzącym SP ZOZ w Bogatyni jest Gmina Bogatynia. SP ZOZ w Bogatyni posiada osobowość prawną.

 

Zespół działa w oparciu o:

1)           ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2)           ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych;

3)           ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4)           ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

5)           uchwałę Nr III/17/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 listopada 1998 r.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia Zakładu Lecznictwa Otwartego w Bogatyni w Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Bogatyni;

6)           uchwałę Nr XXI/177/2000 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 21 marca 2000 r.  w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Bogatyni w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni;

7)           Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

8)           inne przepisy dotyczące działalności leczniczej.

Ilość odwiedzin: 21625
Nazwa dokumentu: Status prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która odpowiada za treść: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która wprowadzała dane: Bartłomiej Dziak
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 09:00:36
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 09:00:36
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-14 13:32:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner