logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Tryb działania OPS-u:

 • Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późniejszymi zmianami).

  Art. 18. 2. (17) Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   • (22) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym.
 • Art. 11 ust. 6 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506, z późniejszymi zmianami).

  "Art. 11. (10) Zadania zlecone gminie obejmują:

  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń (art. 27-30),
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (art. 31),
  3. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 32 ust. 4),
  4. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego (art. 32 ust. 5),
  5. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
  6. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt 1-5."

  "Art. 46. 1. Do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie tworzy się jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej."

 • Uchwała Nr 242/92 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 listopada 1992 roku w prawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.
 • Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.

Osoba, która wytworzyła informację: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która odpowiada za treść: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2005-03-03 11:51:30
Data udostępnienia informacji: 2005-03-03 11:51:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-13 12:33:48

Wersja do wydruku...

corner   corner