logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Organizacja OPS-u:

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa rozdział III Statutu Ośrodka.


& 6

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik
 2. Kierownik odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych Ośrodkowi oraz za prowidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo rzeczowych.
 3. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza
 4. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem
 5. Kierownik wykonuje wobec pracowników czynności za zakresu prawa pracy
 6. Kierownik zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami
 7. Kierownik kieruje bieżącymi pracami Ośrodka
 8. Kierownik wydaje zarządzenia i postanowienia dotyczące organizacji pracy Ośrodka
 9. Kierownik nie później jak do dnia 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie ze swej działalności


§ 7

Strukturę wewnętrzną  Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez  Burmistrza

 

& 8

 1. W Ośrodku tworzone są odpowiednie stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków
 2. Podział i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny


& 9
 1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników
 2. Pracownicy są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy.

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Dziadosz
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Rak
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2007-08-14 13:25:35
Data udostępnienia informacji: 2007-08-14 13:25:35
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 13:26:31

Wersja do wydruku...

corner   corner