logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
      plus ZSzOI w Bogatyni
      plus PSP nr 1 w Bogatyni
      minus PSP w Opolnie Zdroju
         plus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Majątek
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
      plus ZSPiG w Porajowie
      plus PG nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus ZSPiG w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


żProwadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych. Rejestry i ewidencje księga uczniów księga ewidencji księga druków ścisłego zarachowania księga druków ścisłego zarachowania dot. świadectw szkolnych protokoły posiedzeń rady pedagogicznej protokoły uchwał rady pedagogicznej arkusze ocen rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników rejestr wydawanych zaświadczeń rejestr wydawanych legitymacji szkolnych rejestr wypadków uczniów i pracowników dziennik ewidencji dokumentów niejawnych rejestr zaświadczeń i wniosków nauczycieli związanych z awansem zawodowym. Rejestr umów, Rejestr zwolnień lekarskich, Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych i motorowerowych Rejestr wydawanych świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu, Listy obecności pracowników Księga otrzymywanej i wysyłanej korespondencji, Udostępnianie następuje na wniosek w formie pisemnej lub ustnej. Wszelkiego rodzaju regulaminy są wywieszane na tablicy ogłoszeń. Szkoła prowadzi również archiwum, do którego osoby spoza jednostki nie mają wstępu. Dokumenty w nim zawarte są udostępniane na wniosek zainteresowanego przez upoważnionego pracownika.

Nazwa dokumentu: Archiwa danych
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Malcer
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Malcer
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Szwedo
Data wytworzenia informacji: 2005-02-18 14:28:50
Data udostępnienia informacji: 2005-02-18 14:28:50
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-13 08:17:47

Wersja do wydruku...

corner   corner