logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXIII/511/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego
na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą naliczania opłat za wodę.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznaje za bezzasadną ponowną skargę Pana Zbigniewa Jankowskiego z dnia 2 września 2010 roku na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLIX/329/10 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-11-15 14:28:47 - Uzasadnienie (17.63 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXIII/511/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXIII/511/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu
Osoba, która wytworzyła informację: Komisja Rewizyjna
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-11-15 13:18:42
Data udostępnienia informacji: 2010-11-15 13:18:42
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-15 14:29:42

Wersja do wydruku...

corner   corner