logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
      minus Ogłoszenia
      minus Strona internetowa
      minus Kontakt
      minus Majątek
      minus Plan zamówień publicznych
      minus Zamówienia publiczne
      plus Sprawozdawczość
      minus Zarządzenia
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzanie żłobkiem

1. Żłobkiem kieruje dyrektor.

2.Dyrektora żłobka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dyrektor zarządza żłobkiem i reprezentuje go na zewnątrz, działając jednoosobowo zgodnie z zakresem pełnomocnictwa   udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4.Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników żłobka.

5. Organizację wewnętrzną żłobka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym żłobka.

mgr Violetta Chafieha - dyrektor Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1

Nadzór i kontrola nad żłobkiem

1. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

2. Nadzór, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczegolnosci:

  1. warunki i jakość świadczonej opieki,
  2. realizację zadań statutowych,
  3. prawidłowość gospodarowania meniem,
  4. gospodarkę finansową.

 


tel. (75) 77 32 577
ul. Chopina 12
59-920 Bogatynia

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Integracyjny Żłobek Publiczny Nr1
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-16 10:41:47
Data udostępnienia informacji: 2012-01-16 10:51:47
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23 17:03:30

Wersja do wydruku...

corner   corner