logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


UCHWAŁA NR LXII/373/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla Pana Wiesława Mochnal Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „WEST-POL” na okres do 10 lat na część gruntu o nr ewidencyjnym 244/9 AM 2 obr. Porajów o pow. 18 m2 , położony w Porajowie przy ulicy Poniatowskiego 2, stanowiący własność gminy Bogatynia, zabudowany kioskiem handlowym wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, z przeznaczeniem nas prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXII/373/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXII/73/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 13:11:06
Data udostępnienia informacji: 2010-03-15 13:11:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 13:14:28

Wersja do wydruku...

corner   corner