logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LVIII/365/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat na grunt o nr ewidencyjnym działki 8/5 A.M. 12, obr. II o ogólnej pow. 20m2, położony w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego nr 45, stanowiący własność Gminy Bogatynia, zabudowany garażem, wybudowanym ze środków własnych dla Pani Grażyny Jęsiek, zam. Bogatynia ul. Daszyńskiego 45/4 .

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

3. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymieniony w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVIII/365/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LVIII/365/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Płowuszyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2009-12-29 10:01:59
Data udostępnienia informacji: 2009-12-29 10:01:59
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-29 13:03:27

Wersja do wydruku...

corner   corner