logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Uchwała Nr LVIII/363/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 791,00 zł


§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 293.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 13.324,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 280.000,00 zł


2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 292.533,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 2.533,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 280.000,00 zł

 
§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 140.355.770,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 154.450.951,02 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 


 

Załączniki do pobrania: 2009-12-29 09:32:44 - Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/363/09 (48.21 kB)
2009-12-29 09:37:34 - Załącznik nr 1 (38.86 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVIII/363/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LVIII/363/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2009-12-29 09:09:10
Data udostępnienia informacji: 2009-12-29 09:09:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-29 09:37:50

Wersja do wydruku...

corner   corner