logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LVII/362/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 8a – Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami ) w związku z art. 166, oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 8a – „ Limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok dokonuje się zmian:

1. W dziale 926, rozdział 92601 wprowadza się nowe zadanie;
„ Budowa otwartych obiektów sportowych przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bogatyni” z ogólną kwotą nakładów 24.400,00 zł
z tego:
- 2011 rok kwota 11.200,00 zł
- 2012 rok kwota 13.200,00 zł


Załącznik Nr 8a – „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok
w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Załączniki do pobrania: 2009-12-15 10:04:58 - Załącznik do uchwały (43.50 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVII/362/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LVII/362/09 z dnia 10 grudnia 2009r.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2009-12-15 09:34:03
Data udostępnienia informacji: 2009-12-15 09:34:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-15 10:05:20

Wersja do wydruku...

corner   corner