logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LV/357/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów na okres 3-ech lat na dzierżawę działek rekreacyjnych będących własnością Gminy Bogatynia z dotychczasowymi dzierżawcami tj:

- Mróz Ewelina
- Skupień Jan
- Efenberg Halina
- Wojtas Witold
- Paduch Stanisława
- Urbaniak Maria
- Kołodziej Jan
- Wabnitz Rainer

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

3. Szczegółowe wykazy nieruchomości stanowią załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2009-12-14 11:48:36 - załącznik nr 1 do uchwały (22.75 kB)
2009-12-14 11:49:15 - załącznik nr 2 do uchwały (21.36 kB)
2009-12-14 11:49:54 - załącznik nr 3 do uchwały (20.76 kB)
2009-12-14 11:51:05 - załącznik nr 4 do uchwały (22.61 kB)
2009-12-14 11:52:09 - załącznik nr 5 do uchwały (22.63 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LV/357/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LV/357/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-12-11 13:06:00
Data udostępnienia informacji: 2009-12-11 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 11:52:54

Wersja do wydruku...

corner   corner