logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LIII/351/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 29 października 2009 roku


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 40 ust. 1 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 roku Nr 58, poz. 1259) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę Nr L/332/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LIII/351/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LIII/351/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 11:11:26
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 11:11:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 11:14:04

Wersja do wydruku...

corner   corner