logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

IOŚ. 7624 –23/09                                                     Bogatynia, dnia 28.09.2009 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm.)  
                                            
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                                                                                   informuje
 
      o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji odpylania i wentylacji w zasobniku szczelinowym węgla w PGE Elektrowni Turów S.A.
 
      Decyzja została wydana na wniosek PGE Elektrowni Turów S.A. w imieniu której działa Pan Grzegorz Siklucki reprezentujący Biuro Projektów firmy „EKO-PAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29.
Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
      Andzrej Grzmielewicz
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji odpylania i wentylacji w zasobniku szczelionowym węgla w PGE Elektrowni Tur
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-09-28 10:00:40
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05 12:56:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 13:02:39

Wersja do wydruku...

corner   corner