logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr L/333/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 9 września 2009 roku

 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuję:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2013” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik nr 2 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” poprzez korektę matrycy logicznej zadania nr 1 oraz korektę matrycy logicznej zadania nr 2 jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr L/333/09
Skrócony opis: Uchwała Nr L/333/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Pr
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Wołk- Lewanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 09:16:31
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 09:16:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-15 09:22:00

Wersja do wydruku...

corner   corner